Posted in Մայրենի

Տնային աշխատանք

  1.    Բառերը փոփոխի՛ր և դասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս նախադասություններ:

Անտառ, երփներանգ, աշուն, ներկել, գույներ:

Continue reading “Տնային աշխատանք”