Posted in Երաժշտություն

Ամանորյա ավետիաներ

Ավետիս – 1

 
Արդ ցնծացեք, ուրախացեք, ավետիս,
Այսօր ծնունդք ի Մարիամա, ավետիս,
Էս տան շինած, աշնան շինած, ավետիս,
Էս տան քարեր մարմար բերած, ավետիս,

Continue reading “Ամանորյա ավետիաներ”