Posted in Մաթեմատիկա - 5

Տնային աշխատանք 28.09.2021

Թվագրության դիրքային համակարգեր — դաս։ Մաթեմատիկա, 3-րդ դասարան.

Խնդիր 316. Կարմիր թելը 6 անգամ կարճ է կապույտից, իսկ կապույտը 3 անգամ կարճ է դեղինից: Որքա՞ն է բոլոր թելերի ընդհանուր երկարությունը, եթե դեղինի երկարությունը 108 մ է: Continue reading “Տնային աշխատանք 28.09.2021”