Posted in Բնագիտություն

Երկրի ձևը, չափերը: Քարտեզ, գլոբուս

Քոլեջի 1-ին կուրսի աշխարհագրության ծրագիր — Գայանե Սարգսյան

Երկրի Հեր Երկիր մոլորակի ձևի և չափերի մասին պատկերացումները հնագույն ժամանակներում եղել են շատ պարզունակ: Continue reading “Երկրի ձևը, չափերը: Քարտեզ, գլոբուս”