Posted in Մայրենի - 6

Բառքամոցի

<Բառքամոցի> հնարի կիրառությամբ փորձի՛ր <կրթահամալիրև < սեբաստացի> բառերի հնչյուններից հնարավորինս շատ նոր բառեր կազմել։ Continue reading “Բառքամոցի”