Posted in Մաթեմատիկա - 6

Կոորդինատների համակարգ և հարթության

Վարժություն 694. Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և հարթության վրա նշե՛ք հետևյալ կետերը.

Continue reading “Կոորդինատների համակարգ և հարթության”

Posted in Մաթեմատիկա - 6, Ֆլեշմոբ

Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից 12.2022

1. Եթե Արսենի  մտապահած թվից հանեք 6, տարբերությունը մեծացնեք երկու անգամ, արտադրյալին ավելացնենք 5, ապա կստանանք 27։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Արսենը։
Լուծում
27-5=22
22:2=11
11+6=17
Պատասխան՝ 17

Continue reading “Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից 12.2022”