Posted in Մայրենի - 6

Բառային աշխատանք


1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)պայուսակմայրգարուն
Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)պայուսակիմորգարնան
Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)պայուսակինմորըգարնանը
Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)պայուսակիցմորիցգարնանից
Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)պայուսակովմորովգարնանով
Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)պայուսակի մեջմոր մեջգարնան մեջ

2. Առանձնացրո՛ւ նախադասությունները, կետադրի՛ր։ Վերլուծի՛ր ստացված առակը։

Ձուկը գնաց տարբեր իմաստունների մոտ:Նրանցից մեծ մասն ասելիք չուներ, բայց նրանք ամեն տեսակ անհեթեթություններ էին ասում,  որպեսզի հիմարների աչքերում մեծ ուսուցիչներ երևային: Այդ ձկներից մեկն ասաց,  որ օվկիանոսին հասնելու համար պետք է աշխատել անթերի լողացող ձկների ութնապատիկ ճանապարհի առաջին աստիճանին դիրք զբաղեցնել: Մյուս գուրու ձուկը սովորեցրեց,  որ օվկիանոս տանող ճանապարհը պայծառատես ձկների աշխարհների ուսումնասիրություններում կգտնի: Երրորդն ավելացրեց.<< Միակ միջոցը անընդհատ կրկնելն է՝   ռա՜մ-ռա՜մ-ռա՜մ:    Միայն այդ դեպքում կբացվի ճանապարհը:>>   Հոգնելով տարբեր ուսմունքներից՝   ձուկը լողաց ջրիմուռներում հանգստանալու   և այնտեղ նա հանդիպեց մի ծեր,  ոչ մի բանով աչքի չընկնող ձկան:  Նա ասաց ձուկ-պրպտողին.<< Հիմարի՛կ,  օվկիանոսը որը դու փնտրում ես,  քո շուրջ է, դու էլ ես օվկիանոսի մի մաս չնայած որ, չես նկատում դա: Այն քո մեջ է,  քո շուրջ,  և դու   նրա սիրելի մասնիկն ես…>>

3. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ,չտես, չկամ,չարիք

4․Թարգմանի՛ր Օշոյի առակը։ Ներկայացրո՛ւ կարծիքդ առակի մեջ արտահայտված գաղափարի մասին:

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны

 

 

Շնորհակալ լինելու մասին

Դարակի վրա կանգնած էր փոքրիկ կավ է կուժ ջրի համար: Սենյակի անկյունում մահճակալի վրա պառկած հիվանդ, շատ ծարավ . «խմել! խմել!..» ամեն րոպե խնդրումեր նա: Բայց նա միայն միայնակեր, և ոչվոք չեր կարող նրան օգնել հիվանդի աղոթքը այնքան խղճուկ եր, և կուժը չըդիմացավ կարեկցանքը լցնում է նրան: Անհնարին ջանք գործադրելով, նա գլորվեց հիվանդի մահճակալի մոտ, կանգնելով նրա տձեռքի մոտ: Հիվանդը բացեց աչկերը , և նայեց կուժի վրա: հավաքելով իր բոլոր ուժելը, մարդը վերցրեց կուժը և կպցրեց իր տաքացած շրթերին: և միայն հիմա նա հասկացավ որ կուժը դատարկ է: Նա հավաքեց իր վերջին ուժերը և գցեց կուժը պատի վրա: Կուժը ջարդվեց անպիտանի կտորների

Հիշեք շնորհակալ լինելու մասին. Ոչմիանգամ մի դարձրեք կավի կտորների նրանց, ովքեր ուզում են ձեցզ օգնեն, նույնիսկ եթե իրենց փորձերը չոգնեցին:

Advertisement

Author:

Ողջու՜յն, ես Մարին եմ։ Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում։ Սիրում եմ նկարել, գեղեցիկ իրեր պատրաստել եւ ճամփորդել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.